Obsługa kadr i płac

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej dla średnich i dużych firm.

Świadczymy też usługi doradcze w obszarze kadrowo-płacowym.


Nasza oferta obejmuje:

usługi kadrowo-płacowe

 • kompleksowe administrowanie dokumentacją kadrową pracowników
 • dostęp on-line do aplikacji Elektroniczna Teczka
 • pełną obsługę związaną z naliczaniem wynagrodzeń
 • doradztwo kadrowo-płacowe, m. in. opracowywanie wzorów dokumentów,
 • weryfikacja dokumentacji pracowniczej, opracowywanie systemu wynagradzania

administracja dokumentacji kadrowej

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, umowami cywilno-prawnymi
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych,nagród jubileuszowych, ekwiwalentów
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, sprawozdań statystycznych
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników
 • przygotowanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników

administracja płac

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie zgłoszeń, deklaracji i raportów do ZUS i US
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń, podatku i składek ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • współpraca z działem księgowości Zleceniodawcy

Zapraszamy do zapoznaniu się ze szczegółową ofertą naszych usług na www.payroll-partner.pl

WARSZAWA

ul. Tagore'a 3

02-647 Warszawa 

Telefon: (22) 242 85 11 

Fax: (22) 242 85 10

ŁÓDŹ

ul. Piotrkowska 71

90-422 Łódź 

Telefon: (42) 279 74 00 

Fax: (42) 279 74 10

KATOWICE

ul. Zabrska 14

40-083 Katowice

Telefon: (32) 445 08 00 

Fax: (32) 445 08 10